چهارشنبه , بهمن ۲ ۱۳۹۸
Home / یادمان پنجاهمین سالگشت پایه‌گذاری کنفدراسیون جهانی / همبستگی جهانی با مبارزات مردم جهان: / همبستگی دانشجویان آلمان و ایران در هنگام مسافرت شاه به آلمان