سه شنبه , اسفند ۱۵ ۱۴۰۲

ویدیوهای فعالیتهای کنفدراسیون

فیلم نمایشات اعتراضی دانشجویان ایران و آلمان بر ضد حضور شاه در آلمان و همکاری مقامات آلمانی با ساواک ایران

فیلم نمایشات اعتراضی دانشجویان ایران و آلمان بر ضد حضور شاه در آلمان و همکاری مقامات آلمانی با ساواک ایران                                            

ادامه...