چهارشنبه , تیر ۶ ۱۴۰۳

لیست پیام های افراد و سازمان‌های سیاسی

پیام افراد و شخصیت‌ها

 1. حسین رضائی
 2. ناصر زرافشان
 3. ایرج جنتی عطائی
 4. ابراهیم آوخ
 5. یوسف اردلان
 6. جابر کلیبی
 7. پرویز نعمان
 8. محسن رضوانی
 9. حسن لباسچی

  پیام سازمان‌ها و احزاب سیاسی

 1. جمعی از زندانیان سیاسی دوران شاه
 2. همبستگی ملی جمهوری خواهان برای استقرار و استمرار آزادی و دمکراسی درایران
 3. هیئت سیاسی – اجرائی اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران 
 4. هيئت اجرائی سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق
 5. حزب کارایران(توفان)
 6. پيام  اديب برومند رئيس شورای مرکزی و هيئت رهبری جبهه ملی ايران
 7. پیام دکتر حسين موسويان رئیس هیئت اجرائی ومسئول تشکیلات جبهه ملی ایران و
 8. پیام هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
 9. کمیته ی مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
 10. حزب رنجبران ایران
 11. روابط عمومی سازمان اتحادفدائیان کمونیست
 12. جبهه ملی ایران- اروپا 
 13. سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
 14. هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
 15. اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور
 16. شورای دانش‌جویان و جوانان چپ ایران
 17. حزب سوسیال دمکرات ایران
 18. پیام هیأت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران – راه کارگر