چهارشنبه , تیر ۶ ۱۴۰۳
Home / یادمان پنجاهمین سالگشت پایه‌گذاری کنفدراسیون جهانی / سخنرانی دبیران پیشین کنفدراسیون در مورد دست آوردهای کنفدراسیون جهانی

سخنرانی دبیران پیشین کنفدراسیون در مورد دست آوردهای کنفدراسیون جهانی

متن سخنرانی هيئت دبيران پيشين کنفدراسيون جهانی در جشن يادمان پنجاهمين سالگشت پایه¬گذاری کنفدراسیون جهانی:

سخنرانی هیئت دبیران پیشین کنفدراسیون جهانی

تاریخ انتشار ـ  بهمن ١٣٩١ / فوریه ٢٠١٣ متن سخنرانی هیئت دبیران پیشین کنفدراسیون جهانی در جشن یادمان پنجاهمین سالگرد تأسیس مجری برنامه آقای فریدون منتقمی دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی با شعری از حافظ مراسم را افتتاح کرد: در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم سرزنش ها گر …

ادامه...